BAZA WIEDZY KUPUJĄCEGO (CZ. 7)

2017-06-30

KAUCZUK - elastomer syntetyczny produkowany z ropy naftowej, posiadający właściwości elastyczne i wytrzymałościowe. Zaletą tego materiału są jego właściwości mechaniczne, czego przejawem jest dobra przyczepność, wysoka odporność na ścieranie, ciepło kontaktowe, oleje i smary.

KAUSZA - element mocowany wewnątrz pętli końcowej w celu zapobiegania zużyciu w wyniku tarcia.

KEVLAR® - włókno para-aramidowe wytwarzane przez DuPont z Nemours. Łączy lekkość i wytrzymałość. Przy takim samym ciężarze, Kevlar® jest pięć razy bardziej wytrzymały niż stal. Jego właściwości: wysoka wytrzymałość na przecięcie, ulega zwęgleniu w temperaturze między 425st.C i 475st.C, nie topi się, jest samogasnący, stabilny wymiarowo i chemicznie oraz zmienia kolor pod wpływem działania promieni UV.

KLASA OPTYCZNA - parametr, który wyznacza jakość optyczną soczewek. Istnieją 3 klasy jakości optycznej.
Klasa 1 odpowiada najlepszej jakości i jest zalecana przy ciągłym noszeniu okularów.
Klasa 2 przeznaczona jest do okresowego noszenia okularów.
Klasa 3 przeznaczona jest do bardzo krótkiego noszenia okularów.

KRĘTLIK OBROTOWY - element często dodawany do łącznika lub urządzenia chroniącego przed upadkiem, umożliwiający niezależny ruch obrotowy dwóch elementów.

KRUPON (SKÓRA) - część odpowiadająca części zada zwierzęcia na dole skóry (lica).

pixel